Welkom bij de Stichting Kinderen van de Zon

Stichting Kinderen van de Zon heeft tot 1 januari 2015 gewerkt onder de naam
Stichting Inti Huahuacuna.

Stichting Inti Huahuacuna in Nederland is in 2003 opgericht met als hoofddoel:

Het verbeteren van de levensomstandigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme wijk- en
straatkinderen, die leven in de derde wereld.

Al van jongs af aan wil de Nederlandse Marianne Schepers zich maatschappelijk inzetten voor kansarme kinderen. In 2001 maakte zij kennis met de Peruaanse Dolores Suarez, die in 1999 samen met een groep Peruanen in Cusco een opvanghuis onder de naam Inti Huahuacuna was begonnen. Het werk met deze kinderen raakte Marianne zo intens, dat zij zich voornam zich blijvend in te zetten voor een betere toekomst van de kansarme wijk- en straatkinderen in Peru.

Vanaf dat moment werkt Marianne jaarlijks twee maanden als vrijwilligster in Peru. De rest van het jaar zamelt zij in Nederland geld in, om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.


Nieuwe ontwikkelingen vanaf 1 januari 2015

Inti Huahuacuna Cusco zelfstandig verder
In augustus 2014 heeft Inti Huahuacuna in Cusco ons laten weten, dat ze zelfstandig verder gaan. Een moedig en ambitieus besluit. In de 14 jaren, dat wij met Inti Huahuacuna Cusco hebben samengewerkt, hebben wij een stevige basis gelegd voor hun toekomst. Dankzij de warme steun van vele donateurs is Inti Huahuacuna Cusco in het bezit van een eigen opvanghuis; is er een kleuterschool en een zilversmederij gerealiseerd, met een eigen bron van inkomsten.

Wij gaan door onder een nieuwe naam
Vanuit het motto “Elk kind verdient gelijke kansen” gaan wij ons nu inzetten voor andere projecten.

Om naamsverwarring met Inti Huahuacuna Cusco te voorkomen hebben we onze naam gewijzigd in Stichting Kinderen van de Zon. Om deze reden bouwen wij ook een nieuwe website, die wij u zo spoedig mogelijk hopen te presenteren.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via: stichting@kinderenvandezon.org


Onze nieuwe website volgt in de loop van 2015

Inti Huahuacuna
heet vanaf
1 januari 2015
Kinderen van de Zon


Contact:
Stichting Kinderen van de Zon
Land van Ravensteinstraat 31
5402 EH Uden
Telefoon: 0413-266259
E-mail: stichting@kinderenvandezon.org
IBAN: NL74 INGB 0009 2334 76


Inschrijving Kamer van Koophandel Oost-Brabant registratienummer 17157959.

De stichting heeft ANBI-status.
RSIN/fiscaalnummer: 812540037.
E-mail: stichting@kinderenvandezon.org
IBAN: NL74 INGB 0009 2334 76