Welkom bij de Stichting Inti Huahuacuna

In 1999 heeft Dolores Suárez, een Peruaanse vrouw uit Cusco, in samenwerking met een groep Peruanen een Asociación opgericht onder de naam Inti Huahuacuna met als missie:

Het verbeteren van de levensomstandigheden van
kansarme wijk- en straatkinderen in Cusco, Peru.

Inti Huahuacuna betekent “Kinderen van de zon”. Het is een benaming in het Quechua, de oude indianentaal die in de Andes nog veel gesproken wordt.
Dolores deed tot medio 2010 haar werk samen met een Peruaans team in twee opvanghuizen. Deze wijkgebouwen hadden zij in bruikleen en boden geen zekerheid voor de toekomst. Dankzij de warme steun van vele donateurs heeft Inti Huahuacuna een nieuw eigen opvanghuis kunnen bouwen in de achterstandswijk Almudena. In dit opvanghuis zijn beide projecten samengevoegd. Op 11 september 2010 zijn de deuren van dit nieuwe opvanghuis officieel geopend.

In 2001 maakt de Nederlandse Marianne Schepers kennis met Inti Huahuacuna. Al van jongs af aan wil zij zich maatschappelijk inzetten voor kansarme kinderen en de bevlogenheid van Dolores raakt haar enorm. Marianne neemt zich voor zich blijvend in te zetten voor een betere toekomst van kansarme wijk- en straatkinderen in dit deel van de wereld. Vanaf dat moment ‘adopteert’ zij het project.
Jaarlijks werkt Marianne twee maanden als vrijwilligster in Cusco. De rest van het jaar zamelt zij in Nederland geld in om de continuïteit van het project te waarborgen. Voor de werving van donaties in Nederland is in 2003 de Stichting Inti Huahuacuna opgericht.

Vanuit het motto
“Elk kind verdient gelijke kansen” worden in het opvanghuis dagelijks ongeveer 80 kinderen tot 18 jaar opgevangen.
Het project biedt:
 • Educatie ter verbetering van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen;
 • Spelactiviteiten;
 • Handvaardigheidsactiviteiten;
 • Maaltijden;
 • Psychosociale steun aan kinderen en ouders;
 • Een beroepsopleiding aan jongeren, die de middelbare school hebben voltooid;
 • Gezondheidszorg.

Omdat op steun van de Peruaanse regering niet gerekend hoeft te worden, hangt de continuïteit van het project af van financiële steun uit het buitenland. Marianne Schepers zet zich daarvoor in door de Stichting Inti Huahuacuna in Nederland onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt door het:
 • Organiseren van acties op scholen;
 • Houden van lezingen;
 • Werven van vrijwilligers;
 • Werven van donateurs;
 • Schrijven van nieuwsbrieven.